Haral Design

Dükkan

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından
işletilmekte olan www.haraldesign.com.tr; (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır)
web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat
adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun
ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.
1.2. ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,
teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”
hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve
sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve
beyan eder. www.haraldesign.com.tr sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme
ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.


1.3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvan :
Telefon :
E-Posta :

1.4. ALICI BİLGİLERİ
Adı Soyadı / Ünvanı :
Teslimat Adresi :
Telefon :
Eposta :
IP adresi :


MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN TARİHİ
2.1. İşbu sözleşme ALICI’nın WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı .. /.. /….
tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası ALICI eposta
adresine gönderilmiştir.


MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER
3.1. ALICI tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil
peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen
ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.
Sepet Özetiniz
Adet :
Brut :
3.2. Haral Design’dan aldığınız ürünlerin pek çoğu, antika ve mezatlardan alınan vintage
ürünlerin, ipek içerikli ibrişim ipliği ile bir araya gelmesi ile oluşur. Handan Aral’ın özgün
dokunuşları ile hazırlanan Haral Design ürünleri, kendine has ve tektir.

MADDE 4 – ÜRÜNLERİN TESLİMATI

4.1. Ürün, ALICI’nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 14 gün
içinde teslim edilir.
4.2. Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.3. ALICI, Ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir
sorun gördüğünde (kırık, çatlak gibi) ürünü kabul etmemekle ve Kargo firması yetkilisine
tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
MADDE 5 – ÖDEME
5.1. Kredi kartı ile yapılacak ödemeler ALICI’nın talebi doğrultusunda ve ALICI ile
anlaşmalı olduğu banka arasındaki sözleşme uyarınca bir veya birden fazla taksit ile
gerçekleştirilebilir. Taksit ve sonradan doğması muhtemel faizler, ilgili bankanın
takdirindedir. ALICI, satışın sadece bankalar tarafından verilen kredi kartları ile
yapılabileceği gerçeğine dayanarak, faiz oranları ile ilgili bilgileri teyit edeceğini kabul ve
beyan eder; faiz ödemeleri ve gecikme faizleri, Banka ile ALICI arasındaki kredi kartı
sözleşmesi uyarınca uygulanır. ALICI, bankanın göndereceği hesap özeti üzerindeki taksit
ve ödeme sayısını takip etme hak ve yükümlüğüne sahiptir.
5.2. Satın alınmak istenen ürünün ödemesinin yapılabilmesi adına ALICI ödeme ekranında
yer alacak olan kredi kartı bilgilerine dair kısımları eksiksiz ve hatasız doldurmak
zorundadır. Ödemenin gerçekleşmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda
SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olup, bu noktadan sonra
ürünün teslimatını gerçekleştirme yükümlülüğü altında değildir.
MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1. ALICI, İnternet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme
şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış
için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.
6.2. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin
akdinden önce, Satıcı tarafından ALICI’ya siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,
ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak
edindiğini teyit etmiş olur.
6.3. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun
ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.4. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması
halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden
doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve
fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
6.5. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya
ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması
şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.6. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait
olduğu Banka/Finansman Kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, Ürün
en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade
edilir. SATICI’nın Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve
her halükarda saklıdır.
6.7. Ürünün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem,
sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10
günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu
durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü
durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden

itibaren 10 gün içinde ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI
kredi kartına iade sureti ile yapılır.


MADDE 7 – CAYMA HAKKI
7.1 ALICI Yeni Yıl, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü vb özel günler için üretilmiş
olmamak kaydıyla https://haraldesign.com/ sitesi üzerinden satın almış olduğu her ürünü,
hiçbir iade sebebi göstermek zorunda olmaksızın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren
14 gün içerisinde cayma hakkı kapsamında iade edebilir.
7.2.Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış ve hasar
görmemiş olması şarttır.
7.3. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde
bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI’ya teslim edilen ÜRÜN’ün
SATICI’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi
zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ya iade
edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi, ALICI‘nın kredi kartına iade sureti ile yapılır.
7.4. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa başka yasal
yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
7.5. ALICI’nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da
ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla
bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ÜRÜN söz konusu olduğunda ALICI
cayma hakkını kullanamaz.


MADDE 8 – DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
9.1. Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın
çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil)
kesin delil oluşturur; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici
Hakem Heyetleri, aşan durumlarda SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve
İcra Müdürlükleri yetkilidir.
9.2. ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm
koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve diğer tüm ön bilgileri aldığını,
incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

REGISTER

Kişisel verileriniz, bu web sitesindeki deneyiminizi desteklemek, hesabınıza erişimi yönetmek ve aşağıda açıklanan diğer amaçlar için kullanılacaktır.gizlilik ilkesi.